Utwórz fakturę

VELUX SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2015
Basic information
Nazwa firmy VELUX SLOVENSKO
PIN 31348611
TIN 2020291460
Numer VAT SK2020291460
Data utworzenia 28 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VELUX SLOVENSKO
Galvaniho 7/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 893 048 €
Zysk 98 272 €
Kapitał 971 543 €
Kapitał własny 477 992 €
Dane kontaktowe
E-mail info.v-sk@velux.com
witryna internetowa http://www.itzala.sk;http://www.velux.sk
Telefon(y) +421233000555, +421233000556
Nr(y) faksu 0233000556
Date of updating data: 09.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 980,574
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 979,935
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,712
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,712
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 23,395
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 7,117
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,117
8. Podatek odroczony należności (481A) 16,278
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 500,925
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 273,238
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,238
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 227,687
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 441,903
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 441,903
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 639
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 639
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 980,574
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 456,264
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 321,479
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 321,479
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,272
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,310
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,748
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,748
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 33,418
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 33,418
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 394,053
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 309,712
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,712
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,594
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,707
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,027
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 94,091
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 62,356
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 31,735
Date of updating data: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,893,160
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,893,048
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,830,709
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,757
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 840
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,742
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,749,218
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,199,811
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 340,073
D. Usług (účtová grupa 51) 911,749
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 295,172
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 208,894
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 80,255
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,023
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 412
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 820
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 820
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -749
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,930
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 143,830
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 430,833
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 253
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 112
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 112
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 141
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,765
O. Walutowe straty (563) 1,166
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,599
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,512
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 141,318
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,046
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 46,752
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,706
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 98,272
Date of updating data: 09.11.2015
Date of updating data: 09.11.2015
 • PIN :31348611 TIN: 2020291460 Numer VAT: SK2020291460
 • Zarejestrowana siedziba: VELUX SLOVENSKO, Galvaniho 7/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dagmar Plevačová Husova 165/5 Staré Brno, Brno-Střed 602 00 Česká republika 10.08.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  VELUX A/S 33 194 € (100%) Horsholm DK-2970 Dánsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.08.2015Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Plevačová Husova 165/5 Staré Brno, Brno-Střed 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.08.2015
   31.12.2009Nové sidlo:
   Galvaniho 7/A Bratislava 821 04
   12.06.2002Nové predmety činnosti:
   marketing
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   usporadúvanie kurzov, seminárov a školení
   lektorská činnosť
   30.11.2001Noví spoločníci:
   VELUX A/S Adalsvej 99 Horsholm DK-2970 Dánsko
   24.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.04.1993Nové obchodné meno:
   VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným