Utwórz fakturę

AUTO ROTOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO ROTOS
PIN 31348653
TIN 2020329080
Numer VAT SK2020329080
Data utworzenia 29 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO ROTOS
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 155 932 €
Zysk 21 541 €
Kapitał 4 185 740 €
Kapitał własny 50 937 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244872666, 0244872667, 0249491812, 0249491813, 0249491822, 0249491844
Nr(y) faksu 0244872668
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,257,871
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 905,348
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 905,348
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 202,310
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 703,038
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,165,857
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 38,395
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 38,395
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,971,414
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,605,777
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,605,777
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,996,797
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 335,280
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 33,560
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 156,048
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,468
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 154,580
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 186,666
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 31,177
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 155,489
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,257,871
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 91,474
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,303
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,303
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61,966
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 61,966
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,541
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,990,020
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,756
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 459
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,297
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,987,360
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,263,819
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,263,819
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,372,504
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,493
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 466
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 336,155
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,923
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 904
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 904
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 176,377
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 176,377
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,155,932
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 354,501
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 801,176
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,969
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,261
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 195,196
D. Usług (účtová grupa 51) 859,256
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,826
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,270
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,374
4. Koszty społeczne (527, 528) 182
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,010
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,896
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,896
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,524
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,964
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,116
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 532
2. Pozostałe koszty (562A) 532
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,584
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,104
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,859
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,318
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,318
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015