Utwórz fakturę

K T - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K T
PIN 31348661
TIN 2020351399
Numer VAT SK2020351399
Data utworzenia 14 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K T
Zadunajská 9
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 199 054 €
Zysk -115 906 €
Kapitał 711 182 €
Kapitał własny -17 748 €
Dane kontaktowe
E-mail ktba@ktba.sk
Telefon(y) 0244450824, 0244450827
Telefon(y) kom. 0903553456
Nr(y) faksu 0244450824
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 370,091
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 77,691
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 77,691
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 36,513
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,799
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 36,379
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 292,134
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28,329
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,766
3. Produkty (123) - /194/ 59
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 24,504
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,340
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,340
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,181
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 60,538
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,538
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 33,935
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,708
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 157,284
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 134,655
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,629
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 266
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 179
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 81
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 370,091
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -133,655
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,971
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,971
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,692
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,692
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -115,906
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 503,746
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48,307
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 46,471
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,836
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 454,619
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 451,343
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,343
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 552
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,354
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,370
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 820
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 189,258
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 199,054
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 173,260
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 12,448
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,550
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 59
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,586
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,151
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,741
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 126,609
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,796
D. Usług (účtová grupa 51) 70,767
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 54,212
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,183
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,959
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,070
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,251
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,770
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,770
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 35
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,119
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,182
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -114,687
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -26,269
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 286
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 270
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -257
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -114,944
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -115,906
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348661 TIN: 2020351399 Numer VAT: SK2020351399
 • Zarejestrowana siedziba: K T, Zadunajská 9, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01 18.05.1998
  Ing. Gejza Szabó Lidická 10 Bratislava 821 04 18.05.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivan Šnegoň 3 486 € (50%) Zadunajská 9 Bratislava 851 01
  Ing. Gejza Szabó 3 486 € (50%) Lidická 10 Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Szabó Lidická 10 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 18.05.1998
   28.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   02.07.2014Nové sidlo:
   Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba filtračných vložiek pre filtráciu vzduchu pre vzduchotechnické jednotky v rozsahu voľnej živnosti
   výroba zariadení a prístrojov na filtráciu a čistenie vzudchu v rozsahu voľnej živnosti
   01.07.2014Zrušené sidlo:
   Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   17.11.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   18.03.2002Noví spoločníci:
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Lidická 10 Bratislava 821 04
   17.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   Ivan Šnegoň Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   17.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   K T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť v oblasti vzduchotechniky.
   Montáž vzduchotechických zariadení bez elektroinštalácie.
   Kúpa a predaj tovaru v oblasti vykorovania a vzduchotechnických zariadení.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ivan Šnegoň Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01