Utwórz fakturę

EMUGE-FRANKEN nástroje - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Nazwa firmy EMUGE-FRANKEN nástroje
PIN 31348793
TIN 2020342445
Numer VAT SK2020342445
Data utworzenia 14 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMUGE-FRANKEN nástroje
Ľubovníková 19
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 120 342 €
Zysk 33 699 €
Kapitał 285 276 €
Kapitał własny 68 912 €
Dane kontaktowe
E-mail emuge@emuge.sk
witryna internetowa http://www.emuge.sk
Telefon(y) +421264536635
Nr(y) faksu 0264536636
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 303,370
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,101
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,101
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,101
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 284,053
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,677
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 46
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,631
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 188,254
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 188,254
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,254
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,122
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,191
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,931
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 303,370
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,086
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 45,420
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,420
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,699
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 216,284
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,898
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,241
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,657
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,836
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 177,737
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,737
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,064
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,569
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,809
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,657
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 550
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 550
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,120,341
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,120,342
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,097,160
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,181
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,075,173
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 834,768
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,761
D. Usług (účtová grupa 51) 108,342
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 104,092
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 76,421
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,189
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,482
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 728
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,768
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,768
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,714
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 45,169
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 163,470
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,766
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,176
2. Pozostałe koszty (562A) 1,176
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 578
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,747
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 43,422
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,723
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,723
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,699
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • PIN :31348793 TIN: 2020342445 Numer VAT: SK2020342445
 • Zarejestrowana siedziba: EMUGE-FRANKEN nástroje, Ľubovníková 19, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07 30.03.2006
  Ing. Stanislav Matula Bleduľova 2 Bratislava 841 07 08.08.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Beáta Matulová 1 328 € (20%) Bleduľova 2 Bratislava 841 07
  Ing. Stanislav Matula 5 311 € (80%) Bleduľova 2 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.03.2006Nové sidlo:
   Ľubovníková 19 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   organizácia školení, seminárov a prezentácií
   predaj kovoobrábacích nástrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   29.03.2006Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   28.11.2001Nové obchodné meno:
   EMUGE-FRANKEN nástroje spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   27.11.2001Zrušené obchodné meno:
   BS M - Consulting spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   07.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   06.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   03.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   BS M - Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja strojov a zariadení, meracích a obrábacích strojov
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti využitia strojov a zariadení uvedených pod bod. l s výnimkou servisu, montáže, opravy a údržby vyhradených technických zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením./
   poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01