Utwórz fakturę

SESAME - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SESAME
PIN 31348921
TIN 2020295222
Numer VAT SK2020295222
Data utworzenia 01 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SESAME
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 316 110 €
Zysk -1 941 €
Kapitał 159 663 €
Kapitał własny 78 351 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263533621, 063533621
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,088
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 20,747
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,747
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,779
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 58,531
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,317
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,328
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 115,867
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,909
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 51,546
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,941
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,958
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 58,423
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,834
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,809
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,940
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,840
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 424
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 111
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 316,110
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 315,583
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 527
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 316,772
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,912
C. Usług (účtová grupa 51) 264,385
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 33,534
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 939
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,700
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,302
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -662
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 47,286
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 322
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 322
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -319
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -981
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,941
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015