Utwórz fakturę

SAHESA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAHESA
PIN 31348980
TIN 2020302790
Numer VAT SK2020302790
Data utworzenia 21 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAHESA
Miletičova 21
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 123 705 €
Zysk 4 606 €
Dane kontaktowe
E-mail sahesa@sahesa.sk
witryna internetowa http://www.sahesa.sk
Telefon(y) +421244644189, +421244644188
Nr(y) faksu 0244644189
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,238
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,042
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,042
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,958
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 9,958
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,876
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,697
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,515
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,515
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,182
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,179
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,913
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,266
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,362
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,362
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,238
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,311
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,985
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,985
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 21,082
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,082
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,606
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,927
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 28
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,351
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,860
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,860
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,203
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,104
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,184
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,724
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,724
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,824
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 123,019
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 123,705
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 123,019
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 686
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 106,830
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,060
D. Usług (účtová grupa 51) 27,201
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,741
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,133
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,436
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,172
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,183
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,021
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,021
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 109
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,515
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,875
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,758
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 64
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 64
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 239
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 239
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,700
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,094
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,094
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,606
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348980 TIN: 2020302790 Numer VAT: SK2020302790
 • Zarejestrowana siedziba: SAHESA, Miletičova 21, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 21.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Blažena Szabová 6 639 € (100%) Heyrovského 6 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.06.2015Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   31.05.2015Zrušené sidlo:
   Prešovská 61 Bratislava - Ružinov 821 02
   20.01.2007Nové sidlo:
   Prešovská 61 Bratislava - Ružinov 821 02
   19.01.2007Zrušené sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   22.07.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom a predaj kancelárskej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním základných služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 21.04.1993
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   12.10.1999Nové sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   11.10.1999Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   organizovanie odborných kurzov a seminárov
   vydavateľská činnosť najmä v oblasti zdravotníctva
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   marketing
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu najmä v oblasti zdravotníctva
   26.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   14.06.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   13.06.1994Zrušené sidlo:
   Višňová 16 Bratislava 831 01
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   SAHESA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 16 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   činnosť účtovného poradcu
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/;
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava