Utwórz fakturę

PROWELD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROWELD
PIN 31349021
TIN 2020918152
Numer VAT SK2020918152
Data utworzenia 21 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROWELD
Rajčianska 26
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 189 637 €
Zysk 28 243 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 34,718
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 34,718
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,718
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,885
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,915
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,846
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,142
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 48,603
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,372
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,971
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 46
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -4,888
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,243
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,231
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 18,231
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,169
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 189,637
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 647
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 188,990
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 152,755
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 647
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,844
C. Usług (účtová grupa 51) 140,564
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,663
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,037
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 36,882
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 42,582
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,109
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,109
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,106
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 35,776
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,533
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 28,243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349021 TIN: 2020918152 Numer VAT: SK2020918152
 • Zarejestrowana siedziba: PROWELD, Rajčianska 26, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01 05.01.2010
  Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07 08.10.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Horváth 3 486 € (50%) Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
  Ing. Július Kováč 3 486 € (50%) Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.12.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   05.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   08.10.2004Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť vo výstavbe: inžinierske stavby - líniové vedenia a rozvody
   projektová činnosť vo výstavbe: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovacie zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
   technické a ekonomické poradenstvo vo výstavbe
   vypracovanie odborných posudkov a odhadov vo výstavbe
   vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
   07.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   12.12.1997Nové sidlo:
   Rajčianska 26 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   11.12.1997Zrušené sidlo:
   Bučinova 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   18.05.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   17.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   PROWELD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bučinova 4 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava