Utwórz fakturę

N & V DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy N & V DESIGN
PIN 31349030
TIN 2020293484
Numer VAT SK2020293484
Data utworzenia 15 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N & V DESIGN
Slepá 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 633 €
Zysk -22 448 €
Kapitał 208 885 €
Kapitał własny -118 525 €
Dane kontaktowe
Nr(y) faksu 0265956386
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 214,596
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,397
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,397
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,397
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 212,199
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 209,656
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 193,616
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,616
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,040
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,543
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,543
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 214,596
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -140,973
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 160,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -285,827
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,741
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -291,568
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,448
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 355,569
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 291,207
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,409
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,409
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 283,008
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,790
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,557
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 43,805
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 64,108
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,633
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,767
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -134
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,569
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,489
D. Usług (účtová grupa 51) 64,526
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,095
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 459
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,936
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -16,248
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,552
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,285
2. Pozostałe koszty (562A) 1,285
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,267
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,552
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,488
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,448
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015