Utwórz fakturę

DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava
PIN 31349382
TIN 2020342412
Numer VAT SK2020342412
Data utworzenia 22 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava
Koceľova 15
81594
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 947 €
Zysk -14 612 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250224416, 0250207646
Nr(y) faksu 0255424983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,391
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,451
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,940
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,391
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,426
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,901
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,901
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 9,621
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -47,336
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,612
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,817
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 860
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 49,711
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46,497
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,112
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,102
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 31,947
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 31,057
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 873
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,512
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,972
C. Usług (účtová grupa 51) 18,716
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,468
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 194
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,162
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -13,565
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,386
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 87
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -87
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -13,652
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -14,612
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015