Utwórz fakturę

MaDal - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MaDal
PIN 31349391
TIN 2020912597
Numer VAT SK2020912597
Data utworzenia 20 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MaDal
Dolné Sľažany 329
95171
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 515 €
Zysk -19 110 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0486113852, 0903788753
Telefon(y) kom. 0903788753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 63,557
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 52,880
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,880
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 52,880
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,134
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,294
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 917
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 917
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 371
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 140
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 140
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,700
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,010
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,690
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 543
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 543
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 63,557
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,820
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,959
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,731
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,772
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,110
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,737
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 615
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 615
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,804
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 593
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,879
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 282
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 41,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,412
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,515
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,413
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,556
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,649
D. Usług (účtová grupa 51) 10,896
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,043
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,286
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,677
4. Koszty społeczne (527, 528) 80
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 506
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,819
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,819
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 643
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,041
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,868
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 109
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 109
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -109
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,150
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349391 TIN: 2020912597 Numer VAT: SK2020912597
 • Zarejestrowana siedziba: MaDal, Dolné Sľažany 329, 95171, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 kwiecień 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2008Nové sidlo:
   Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Párovská 8 Nitra 949 01
   Ing. Anton Világi Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Világi Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71 Vznik funkcie: 01.01.2008
   28.01.2008Zrušené sidlo:
   Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.03.1998
   16.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.03.1998
   15.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   16.07.1998Nové obchodné meno:
   MaDal, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   15.07.1998Zrušené obchodné meno:
   UHER, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   UHER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava