Utwórz fakturę

Advantage - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Advantage
PIN 31349552
TIN 2020290822
Numer VAT SK2020290822
Data utworzenia 10 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Advantage
Staré Záhrady 33
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 514 430 €
Zysk 6 809 €
Kapitał 58 672 €
Kapitał własny 22 323 €
Dane kontaktowe
E-mail mihalovicova@advantage.sk
Telefon(y) 0254430478
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 105,561
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,308
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,308
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,308
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 93,895
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,748
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 75,771
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,771
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 977
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,147
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,228
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 358
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 105,561
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,712
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,891
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,891
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,373
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,697
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,324
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,809
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,849
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 227
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 227
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 72,622
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,030
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,030
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,358
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,036
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 859
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,339
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 513,918
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 514,430
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 513,918
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 503,474
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,992
D. Usług (účtová grupa 51) 442,483
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,053
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,037
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,777
4. Koszty społeczne (527, 528) 239
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 624
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,322
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,956
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,443
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,195
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 705
2. Pozostałe koszty (562A) 705
O. Walutowe straty (563) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 466
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,761
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,952
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,952
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,809
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016