Utwórz fakturę

D A P O X - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D A P O X
PIN 31349587
TIN 2020343710
Numer VAT SK2020343710
Data utworzenia 16 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D A P O X
Hrušková 2B
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 268 496 €
Zysk 361 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245981002
Telefon(y) kom. +421903247012, +421903715048
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 258,121
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,007
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,007
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,007
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 249,790
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 225,013
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 211,669
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 211,669
2. Wartość netto kontraktu (316A) 13,234
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 110
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,777
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,727
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,324
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,324
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 258,121
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,879
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 428
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 428
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,307
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,307
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 361
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 290,000
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,426
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,558
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,868
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,941
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 273,862
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97,175
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,175
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 170,136
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 538
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,404
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 593
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,771
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,771
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 268,496
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 268,496
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 264,780
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,716
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 264,627
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,324
D. Usług (účtová grupa 51) 119,628
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 64,498
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,888
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,610
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,402
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,381
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,381
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,394
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,869
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 73,828
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,230
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 384
2. Pozostałe koszty (562A) 384
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,846
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,230
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 639
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 278
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 278
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 361
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349587 TIN: 2020343710 Numer VAT: SK2020343710
 • Zarejestrowana siedziba: D A P O X, Hrušková 2B, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06 16.04.1993
  Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07 16.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mikuláš Porth 3 320 € (50%) Hrušková 2B Bratislava 831 06
  Ing. František Dziak 3 320 € (50%) Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2010Nové sidlo:
   Hrušková 2B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.04.1993
   02.11.2010Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   15.12.2007Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   14.12.2007Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.04.1993
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   06.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   19.06.1996Nové obchodné meno:
   D A P O X, spol. s r.o.
   18.06.1996Zrušené obchodné meno:
   PORTH - DZIAK spol. s r.o.
   16.04.1993Nové obchodné meno:
   PORTH - DZIAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   príprava a vykonávanie inžinierskych stavieb
   príprava a vykonávanie priemyselných stavieb
   príprava a vykonávanie bytových a občian- skych stavieb
   kúpa rôzneho tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, s výnimkou koncesovaných obchodných činností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05