Utwórz fakturę

EDI SYSTEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Nazwa firmy EDI SYSTEM
PIN 31349706
TIN 2020317893
Numer VAT SK2020317893
Data utworzenia 10 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDI SYSTEM
Jadranská 38
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 520 €
Zysk -3 130 €
Kapitał 68 011 €
Kapitał własny 37 178 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264462355, 0264533292
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,632
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,736
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,683
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,967
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,870
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,870
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,097
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,356
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,353
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,003
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,573
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,573
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,632
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,638
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 28,429
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,429
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,130
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,994
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 282
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 282
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 994
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,718
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,599
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,599
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,409
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 837
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,666
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 207
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 83,294
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,520
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 49,450
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,843
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,254
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 39,803
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,004
D. Usług (účtová grupa 51) 4,313
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,203
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,110
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,026
4. Koszty społeczne (527, 528) 67
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 170
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 761
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,734
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,173
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 437
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 431
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -436
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,170
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,130
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016