Utwórz fakturę

TTASS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TTASS
PIN 31349722
TIN 2020291284
Numer VAT SK2020291284
Data utworzenia 22 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TTASS
Bjornsonova 3
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 215 000 €
Zysk 11 081 €
Dane kontaktowe
E-mail j.kubovcakova@mail.telekom.sk
Telefon(y) 0262410069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 257,510
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 257,510
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,000
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 5,000
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 55,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 55,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 150,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,510
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36,216
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,294
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 257,510
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,834
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 24,577
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 498
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 29,492
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 29,492
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 47,547
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 47,547
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,081
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,621
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,223
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,223
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 148,398
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 144,674
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,674
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 362
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 485
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,877
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -12,945
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 55
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) -13,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 215,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 215,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 215,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 200,328
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) -104
D. Usług (účtová grupa 51) 187,020
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,755
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,227
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,467
4. Koszty społeczne (527, 528) 61
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 416
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 416
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,672
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,084
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 466
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 466
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -466
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,206
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,125
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,125
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349722 TIN: 2020291284 Numer VAT: SK2020291284
 • Zarejestrowana siedziba: TTASS, Bjornsonova 3, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozefína Kubovčáková Vážska 17 Bratislava 821 07 25.07.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Daniel Líška 6 639 € (100%) Björnsonova 2 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Kubovčáková Vážska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.07.2013
   20.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1999
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Líška Björnsonova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1999
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava
   26.01.1999Nové sidlo:
   Bjornsonova 3 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Yuri Naumenko Rabočie-Krestyan-skaya st. 51-39 Volgograd Rusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   22.04.1993Nové obchodné meno:
   TTASS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru formou leasingu
   činnosť realitnej kancelárie
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie športových zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu
   geografické a kartografické činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v obl. softwaru a hardwardu a autom. spracovania dát
   predaj softwaru a hardwaru /na zákl. zmluvy s autorom/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany zdravia človeka pred chem. látkami
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Yuri Naumenko Rabočie-Krestyan-skaya st. 51-39 Volgograd Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava