Utwórz fakturę

LIPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LIPA
PIN 31349811
TIN 2020836026
Numer VAT SK2020836026
Data utworzenia 04 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIPA
Riazanská 33
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 000 €
Zysk 29 790 €
Kapitał 1 111 147 €
Kapitał własny -63 460 €
Dane kontaktowe
E-mail vrtiak@lipa.sk
Telefon(y) 0903725430
Telefon(y) kom. 0903725430
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 314,186
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,528
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,528
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,528
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 280,971
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 191
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 191
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 233,765
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 233,765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,015
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46,986
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,687
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,048
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 639
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 314,186
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,670
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,011
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,011
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -234,441
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -234,441
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,790
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 347,856
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 335
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 335
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 347,021
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,188
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,188
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 342,474
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 43
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,292
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 75,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 75,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 75,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,758
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,852
D. Usług (účtová grupa 51) 6,068
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 811
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 211
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,056
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,056
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,618
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,242
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,080
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 672,823
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 650,601
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 8,431
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 8,431
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 12,543
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 12,543
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 220
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 220
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 1,028
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 658,353
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 650,589
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 2,964
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 1,601
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,199
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 14,470
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,712
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,922
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,922
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,790
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349811 TIN: 2020836026 Numer VAT: SK2020836026
 • Zarejestrowana siedziba: LIPA, Riazanská 33, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Vrtiak, CSc. Ružová dolina 25 Bratislava 821 09 04.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Vrtiak, CSc. 165 970 € (100%) Ružová dolina 25 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Ružová dolina 25 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 04.05.1993
   19.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 04.05.1993
   21.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Ružová dolina 25 Bratislava 821 09
   20.09.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON&PARKES LIMITED 4th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Great Britain
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   30.01.2004Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasingová činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou hnuteľností
   factoring a forfaiting
   organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov, vzdelávacích podujatí, športových, kultúrnych podujatí, výstav a obchodných rokovaní
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   DALTON&PARKES LIMITED 4th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Great Britain
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 04.05.1993
   29.01.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.06.2003
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka
   11.07.2003Nové sidlo:
   Riazanská 33 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom jeho spracovania alebo ďaľšieho predaja
   10.07.2003Zrušené sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba potravín
   poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   22.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka
   23.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   07.07.1997Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.06.2003
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   06.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   25.11.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba potravín
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v obl. obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   04.05.1993Nové obchodné meno:
   LIPA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v obl. obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02