Utwórz fakturę

TELECOM ALARM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TELECOM ALARM
PIN 31349854
TIN 2020324878
Numer VAT SK2020324878
Data utworzenia 12 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TELECOM ALARM
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 402 890 €
Zysk 2 493 €
Kapitał 200 871 €
Kapitał własny 99 350 €
Dane kontaktowe
E-mail info@telecomalarm.sk
witryna internetowa http://www.telecomalarm.sk
Telefon(y) +421243412080, +421248287243
Nr(y) faksu 0248287340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,748
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,748
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,294
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 172,833
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 11,672
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 55,352
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,092
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 188,581
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,491
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,930
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 9,874
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,493
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,090
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,330
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 90,033
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,285
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,066
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,423
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,259
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,416
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,311
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 402,890
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 151,155
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 247,622
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,887
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,226
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 388,993
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 93,997
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,626
C. Usług (účtová grupa 51) 106,231
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 137,854
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,052
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,223
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,010
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,897
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 173,923
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 303
X. Interesu dochód (662) 301
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,271
M. Koszty oprocentowania (562) 2,867
N. Walutowe straty (563) 74
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,330
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,968
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,929
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,436
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349854 TIN: 2020324878 Numer VAT: SK2020324878
 • Zarejestrowana siedziba: TELECOM ALARM, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01 31.10.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Lukáčik 33 194 € (100%) Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.12.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Collardová , MBA Mexická 2 Praha 101 00 Česká republika
   Ing. Edita Lukáčiková Tomášikova 5 Bratislava 821 01
   03.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Tomášikova 5 Bratislava 821 01
   02.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   28.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Collardová , MBA Mexická 2 Praha 101 00 Česká republika
   27.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Collardová Myslivní 5/235 Brno-Kohoutovice 623 00 Česká republika
   Ing. Edita Klimeková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   27.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Eva Collardová Myslivní 5/235 Brno-Kohoutovice 623 00 Česká republika
   Ing. Edita Klimeková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   21.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava)
   20.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   prevádzkovanie technickej služby - predaj, projektovanie zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.10.2000
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05 Vznik funkcie: 31.10.2000
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   17.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05 Vznik funkcie: 31.10.2000
   16.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   29.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Telecom Alarm s.r.o. IČO: 44 268 351 Komárkova 5/1188 Praha Česká republika
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Yveta Kadrliaková Bajzova 988/1 Bratislava
   15.11.2000Noví spoločníci:
   Telecom Alarm s.r.o. IČO: 44 268 351 Komárkova 5/1188 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Yveta Kadrliaková Bajzova 988/1 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   14.11.2000Zrušeny spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. F. Kadleca 16/572 12 Praha 180 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   31.07.2000Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   prevádzkovanie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   prevádzkovanie technickej služby - predaj, projektovanie zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dunajčík Na pasekách 14 Bratislava
   16.07.1998Noví spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. F. Kadleca 16/572 12 Praha 180 00 Česká republika
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. Petra Rezka 12 Praha Česká republika
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť v oblasti elektrickej požiarnej signalizácie
   sprostredkovateľaká činnosť
   organizovanie seminárov, školení a kurzov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   16.08.1994Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   12.05.1993Nové obchodné meno:
   TELECOM ALARM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Noví spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. Petra Rezka 12 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dunajčík Na pasekách 14 Bratislava