Utwórz fakturę

MOLET LÍNIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MOLET LÍNIA
PIN 31349862
TIN 2020293286
Numer VAT SK2020293286
Data utworzenia 29 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MOLET LÍNIA
Svätoplukova 49
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 516 424 €
Zysk -5 966 €
Kapitał 331 113 €
Kapitał własny -83 692 €
Dane kontaktowe
E-mail moletlinia@zoznam.sk
witryna internetowa http://www.xxxlmoletlinia.sk;http://www.moletlinia.eu
Telefon(y) kom. +421905720083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 340,773
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,179
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,179
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,179
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 326,757
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 320,847
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 49
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 320,798
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,881
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,881
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,881
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,029
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 862
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 167
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,837
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,837
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 340,773
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,115
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 442
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 442
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,966
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 339,658
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,032
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,032
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 332,649
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 143,268
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,268
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 150,446
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,162
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,231
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,542
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,977
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,977
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 514,968
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 516,424
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 513,979
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 989
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,456
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,138
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 297,823
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,920
D. Usług (účtová grupa 51) 83,257
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 110,891
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,196
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,436
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,259
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 845
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,770
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,770
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,632
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,286
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 118,968
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 642
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 642
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,014
O. Walutowe straty (563) 229
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,785
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,372
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,086
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,966
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349862 TIN: 2020293286 Numer VAT: SK2020293286
 • Zarejestrowana siedziba: MOLET LÍNIA, Svätoplukova 49, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03 28.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Terézia Trnková 6 639 € (100%) Švabinského 3 Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   26.07.2006Nové sidlo:
   Svätoplukova 49 Bratislava 821 08
   25.07.2006Zrušené sidlo:
   Vazovova 13 Bratislava 811 08
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   28.01.1999Nové obchodné meno:
   MOLET LÍNIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   27.01.1999Zrušené obchodné meno:
   MOLET LÍNIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   01.04.1996Nové sidlo:
   Vazovova 13 Bratislava 811 08
   31.03.1996Zrušené sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 07
   07.09.1995Noví spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   06.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   05.09.1994Noví spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   04.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   29.04.1993Nové obchodné meno:
   MOLET LÍNIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   šitie a pletenie odevov
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03