Utwórz fakturę

PROM.MEDIC.SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROM.MEDIC.SK
PIN 31349871
TIN 2020350673
Numer VAT SK2020350673
Data utworzenia 23 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROM.MEDIC.SK
Drevárska 3663/8
05801
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 171 943 €
Zysk 168 170 €
Dane kontaktowe
E-mail a.durankova@prom-medic.sk
Telefon(y) 0527723047, 0527723048
Nr(y) faksu 0527723047
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,703,091
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 297
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 297
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 297
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,559,929
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,168,151
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 680
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,167,471
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,628
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,628
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 143,774
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 143,774
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,774
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 244,376
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,633
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 242,743
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 142,865
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,002
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 140,863
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,703,091
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 894,772
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 572,596
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 572,596
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,432
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,432
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -3,624
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -3,624
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 153,198
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 153,198
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168,170
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 775,099
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,078
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,078
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 763,517
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 661,211
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 661,211
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 551
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,896
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,716
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,143
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,504
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,504
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33,220
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 33,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,782,782
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,171,943
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,726,782
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,056,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 115
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,389,046
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,930,596
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,775,258
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,465
D. Usług (účtová grupa 51) 1,364,026
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 693,808
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 510,595
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 168,873
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,340
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 905
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,907
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,907
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,227
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 241,347
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -436,967
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 25
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,984
O. Walutowe straty (563) 176
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,808
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,959
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 238,388
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 70,218
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 70,346
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -128
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 168,170
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349871 TIN: 2020350673 Numer VAT: SK2020350673
 • Zarejestrowana siedziba: PROM.MEDIC.SK, Drevárska 3663/8, 05801, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 kwiecień 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.2002Nové sidlo:
   Drevárska 3663/8 Poprad 058 01
   08.01.2002Zrušené sidlo:
   Karpatská 22 Bratislava 811 05
   04.04.2001Noví spoločníci:
   Prom. Medic. Lie. Establishment Landstrasse 193 Ruggel FL 9491 Lichtenstain
   03.01.2001Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   dovoz, vývoz, skladovanie a zásobovanie v SR, registrovaných hromadne vybraných liekov pomocných látok a schválených zdravotných pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Gerbery Kvetná 60/45 Spišský Štiavnik 059 14
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.02.1998Nové obchodné meno:
   PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 22 Bratislava 811 05
   11.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PRO. MED. SK spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 06
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   výskum trhu
   organizácia školení a kurzov
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   21.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   16.01.1997Nové obchodné meno:
   PRO. MED. SK spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   15.01.1997Zrušené obchodné meno:
   VERAMED spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   19.06.1995Nové sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   18.06.1995Zrušené sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 01
   23.04.1993Nové obchodné meno:
   VERAMED spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava