Utwórz fakturę

EKOTHERM, tepelná technika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOTHERM, tepelná technika
PIN 31349927
TIN 2020336153
Numer VAT SK2020336153
Data utworzenia 11 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOTHERM, tepelná technika
Gercenova 4
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 202 €
Zysk 1 863 €
Kapitał 687 793 €
Kapitał własny 682 810 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903248838
Telefon(y) kom. 0903248838
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 687,763
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 160,771
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 160,771
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 160,771
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 526,992
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 500,874
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 874
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 500,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,118
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 274
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,844
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 687,763
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 684,673
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 640,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 640,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,820
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,820
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 26,990
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,990
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,863
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,090
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,795
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,795
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,095
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 130
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 965
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,291
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,202
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,136
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 66
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,383
D. Usług (účtová grupa 51) 5,825
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,034
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,400
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,634
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 389
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,135
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,181
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,689
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,089
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,089
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15,089
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 15,021
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,840
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 977
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 977
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31349927 TIN: 2020336153 Numer VAT: SK2020336153
 • Zarejestrowana siedziba: EKOTHERM, tepelná technika, Gercenova 4, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Kravárik Ľ. Fullu 14 Bratislava 18.11.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Friedel Günther Freund 640 000 € (100%) Viedeň 1190 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2009Nové sidlo:
   Gercenova 4 Bratislava 851 01
   23.04.2009Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Kravárik Ľ. Fullu 14 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 18.11.2002
   28.09.2000Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Hofzeile 23/1/11 Viedeň 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 18.11.2002
   Friedel Günther Freund Hofzeile 23/1/11 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Krajná 5042/11 Nové Zámky
   27.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Perlgasse 35 Mödling Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 11 Nitra 949 01
   22.07.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   školiaca činnosť v oblasti plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Perlgasse 35 Mödling Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   09.11.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 11 Nitra 949 01
   08.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   EKOTHERM, tepelná technika, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 25 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   poradenská činnosť vo vyššie uvedenej oblasti
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08