Utwórz fakturę

ORADATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ORADATA
PIN 31350038
TIN 2020305826
Numer VAT SK2020305826
Data utworzenia 17 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORADATA
Kopčianska 41
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 882 €
Zysk -18 831 €
Kapitał 1 709 347 €
Kapitał własny -1 243 893 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 026820660, 068268206601, 0905380379, 68206614 0903702486
Telefon(y) kom. 0903484907
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,724,707
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 425,471
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 425,471
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 417,767
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,125
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,543
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,236
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,035,254
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 889,133
3. Produkty (123) - /194/ 146,121
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 263,511
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 263,511
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,614
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,897
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 471
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 403
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,724,707
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,262,723
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 43,199
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,860
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,860
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,295,590
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 101,338
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,396,928
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,831
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,987,251
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 384,165
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 364,690
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 364,690
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,475
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 10,518
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 10,518
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,319
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,482,558
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 828,058
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,304
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,754
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 585,154
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 94,590
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 646,271
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 328,485
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 108,691
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 179
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 179
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 51,882
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 36,063
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,819
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,713
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,482
D. Usług (účtová grupa 51) 43,646
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,572
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,448
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,048
4. Koszty społeczne (527, 528) 76
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 58
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 955
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 955
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,831
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,754
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,831
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350038 TIN: 2020305826 Numer VAT: SK2020305826
 • Zarejestrowana siedziba: ORADATA, Kopčianska 41, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves 06.04.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Madleňák 6 639 € (100%) Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2015Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   reklamné a propagačné činnosti
   kompletizácia a dodávka bezpečnostných zámkov, zámkov a alarmov na motorové vozidlá
   kompletizácia a montáž posuvných dverí ROLDOR
   30.11.2010Nové sidlo:
   Kopčianska 41 Bratislava 851 01
   29.11.2010Zrušené sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   23.03.2004Nové sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   22.03.2004Zrušené sidlo:
   Špitálska 35 Bratislava 815 85
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
   05.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   29.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   10.11.1995Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné činnosti
   kompletizácia a dodávka bezpečnostných zámkov, zámkov a alarmov na motorové vozidlá
   kompletizácia a montáž posuvných dverí ROLDOR
   22.05.1995Nové sidlo:
   Špitálska 35 Bratislava 815 85
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Stromova 9 Bratislava 831 01
   26.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   25.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Y.O.R.L., Import Export Ltd. 33 Haalon St. Oranit 44813 Israel
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   ORADATA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromova 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Y.O.R.L., Import Export Ltd. 33 Haalon St. Oranit 44813 Israel
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava