Utwórz fakturę

BAT-KLIMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAT-KLIMA
PIN 31350062
TIN 2020342489
Numer VAT SK2020342489
Data utworzenia 03 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAT-KLIMA
Hroznova 3/A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 737 933 €
Zysk 160 240 €
Kapitał 1 319 275 €
Kapitał własny 649 805 €
Dane kontaktowe
E-mail stream-ba@stream.sk
witryna internetowa http://www.bat-klima.sk
Telefon(y) +421254650736
Nr(y) faksu 0254650738, 0327714890
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,674,432
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 976,985
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,546
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,546
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 969,439
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 62,111
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 49,993
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 385,195
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 472,140
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 690,310
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 281,777
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 229,647
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 52,056
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 74
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 228,002
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 202,246
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,246
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,217
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 539
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 180,531
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,396
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 177,135
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,137
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,137
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,674,432
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,595
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 338,578
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 338,578
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,878
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,878
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 89,899
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 89,899
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,240
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,051,837
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 201,785
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,693
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 196,418
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,674
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 811,532
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 354,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 354,352
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 350,701
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,190
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,708
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,091
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,490
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 38,520
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 38,520
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,637,050
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,737,933
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,070
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,493,347
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 120,633
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 34,726
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,854
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,303
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,529,520
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,962
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,280,761
D. Usług (účtová grupa 51) 491,501
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 667,481
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 474,335
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 162,923
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,223
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,521
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 49,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 49,000
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,169
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,125
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 208,413
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 883,552
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,592
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,839
2. Pozostałe koszty (562A) 3,839
O. Walutowe straty (563) 27
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 726
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,579
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 203,834
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,594
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,117
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,523
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 160,240
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350062 TIN: 2020342489 Numer VAT: SK2020342489
 • Zarejestrowana siedziba: BAT-KLIMA, Hroznova 3/A, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava 03.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Eugen Turza 270 862 € (80%) Horova 28 Bratislava
  Ján Kališ 67 716 € (20%) 192 Hôrka nad Váhom
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Hroznova 3/A Bratislava 831 01
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   03.06.2004Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava Vznik funkcie: 03.05.1993
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   21.02.2003Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   20.02.2003Zrušené sidlo:
   Nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   12.01.1998Noví spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   11.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   22.03.1995Noví spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   21.03.1995Zrušeny spoločníci:
   TZB-Progres s.r.o. , zast. Ing. Eugenom Turzom Blumentálska 19 Bratislava
   VZDUCHOTECHNIKA a.s., zast. Ing. Milanom Cagalom Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Ing. Mikuláš Tancár Lipová 24 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   03.05.1993Nové obchodné meno:
   BAT-KLIMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením/
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výroba, montáž, servis vetracích, klimatizačných a chladiarenských zariadení
   poradenská činnosť v oblasti predmetov podnikania
   Noví spoločníci:
   TZB-Progres s.r.o. , zast. Ing. Eugenom Turzom Blumentálska 19 Bratislava
   VZDUCHOTECHNIKA a.s., zast. Ing. Milanom Cagalom Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Ing. Mikuláš Tancár Lipová 24 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava