Utwórz fakturę

ADIP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ADIP
PIN 31350071
TIN 2020836092
Numer VAT SK2020836092
Data utworzenia 10 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADIP
Jamník č.d. 51
03301
Liptovský Hrádok
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 235 €
Zysk 21 919 €
Kapitał 76 584 €
Kapitał własny 68 104 €
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 119,588
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,394
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,029
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,089
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,089
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 61,940
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 54,790
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 575
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 194
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 119,588
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,938
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,626
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,626
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 963
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 963
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 77,430
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 77,430
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,919
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,650
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,641
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,115
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 352
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 147
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 687
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,340
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,035
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 73,235
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 73,034
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 793
D. Usług (účtová grupa 51) 31,051
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,572
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,281
4. Koszty społeczne (527, 528) 491
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 317
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,272
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,272
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 941
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,289
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,190
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 405
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 222
2. Pozostałe koszty (562A) 222
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -404
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,885
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,966
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,966
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,919
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016
 • PIN :31350071 TIN: 2020836092 Numer VAT: SK2020836092
 • Zarejestrowana siedziba: ADIP, Jamník č.d. 51, 03301, Liptovský Hrádok
 • Data utworzenia: 10 maj 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.1998Nové sidlo:
   Jamník č.d. 51 Liptovský Hrádok 033 01
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava 811 04
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   ADIP spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Zárecký Dukelská 20 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava 811 04