Utwórz fakturę

Donau Lab - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Donau Lab
PIN 31350411
TIN 2020317717
Numer VAT SK2020317717
Data utworzenia 18 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Donau Lab
Šarišská 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 272 577 €
Zysk -16 158 €
Kapitał 114 834 €
Kapitał własny -187 911 €
Dane kontaktowe
E-mail office-sk@donaulab.com
witryna internetowa http://www.donaulab.com
Telefon(y) +421253415162, +421253415345
Telefon(y) kom. +421915116835
Nr(y) faksu 0253415162
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 92,075
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 90,934
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,246
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 53,246
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,683
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,683
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,683
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,005
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 438
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 567
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,141
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,141
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 92,075
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -204,069
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -195,214
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -195,214
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,158
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 296,144
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 220,850
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,997
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 218,853
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 75,294
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,647
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,647
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,920
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,910
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,817
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 248,530
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 272,577
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 232,773
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,757
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,880
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 268,455
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 160,220
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,596
D. Usług (účtová grupa 51) 36,421
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,403
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,259
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,339
4. Koszty społeczne (527, 528) 805
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 379
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,244
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,244
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,847
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,122
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 46,293
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,328
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,738
2. Pozostałe koszty (562A) 10,738
O. Walutowe straty (563) 6,485
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,105
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,320
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,198
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,158
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • PIN :31350411 TIN: 2020317717 Numer VAT: SK2020317717
 • Zarejestrowana siedziba: Donau Lab, Šarišská 6, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Slavomír Belovič Neded 55 Neded 925 85 23.11.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  LPP Group AG 249 750 € (100%) Schaffhausen 8200 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.02.2014Noví spoločníci:
   LPP Group AG Rheinhaldenstrasse 63a Schaffhausen 8200 Švajčiarska konfederácia
   01.01.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Slavomír Belovič Neded 55 Neded 925 85 Vznik funkcie: 23.11.2009
   01.12.1998Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   18.05.1993Nové obchodné meno:
   Donau Lab spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šarišská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti