Utwórz fakturę

PROTOKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROTOKON
PIN 31350534
TIN 2020294474
Numer VAT SK2020294474
Data utworzenia 11 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROTOKON
Líščie údolie 141
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 481 797 €
Zysk -1 084 €
Kapitał 427 082 €
Kapitał własny 128 460 €
Dane kontaktowe
E-mail protokon@protokon.sk
Telefon(y) 0262520140, 0265422175, 0262520136, 0905650345
Telefon(y) kom. 0910946951, 0905650345
Nr(y) faksu 0262520130, 0265422175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 442,329
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,876
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,876
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,876
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 432,189
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,263
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 149
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,884
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 230
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 384,572
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 384,572
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,572
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,354
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,667
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,687
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 264
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 264
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 442,329
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,376
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,641
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,641
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,644
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,769
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,769
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,421
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 2,421
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 114,985
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 114,985
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,084
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 314,953
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,665
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,665
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 303,523
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,427
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,427
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 227,737
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 411
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,640
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,308
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,765
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,765
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 481,811
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 481,797
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 332,400
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 149,397
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,526
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 204,484
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,691
D. Usług (účtová grupa 51) 45,674
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 215,281
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 197,551
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,556
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,174
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 499
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,444
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,444
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 453
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 271
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 221,948
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 406
O. Walutowe straty (563) 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 358
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -392
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -121
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,084
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350534 TIN: 2020294474 Numer VAT: SK2020294474
 • Zarejestrowana siedziba: PROTOKON, Líščie údolie 141, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 11.05.1993
  Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 11.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Ľudmila Burianová 1 594 € (24%) Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
  Ing. Milan Burian 3 984 € (60%) Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
  Ľudmila Bajuszová 1 063 € (16%) Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.02.2006Nové sidlo:
   Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.05.1993
   Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.05.1993
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   19.04.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   18.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ing. Jozef Páleník Pomořanská 481 Praha 180 00 Česká republika
   01.04.1996Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   31.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   02.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   01.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Haburská 25 Bratislava 821 01
   PhDr. Ľudmila Burianová Haburská 25 Bratislava 821 01
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   PROTOKON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hot. programov na zákl. zmluvy s autormi
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť a jej sprostredkovanie
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   organizovanie výstav tovaru
   organizovanie kurzov a konferencií
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ľudmila Bajuszová Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ing. Jozef Páleník Pomořanská 481 Praha 180 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Burian Haburská 25 Bratislava 821 01
   PhDr. Ľudmila Burianová Haburská 25 Bratislava 821 01