Utwórz fakturę

DAVAC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAVAC
PIN 31350658
TIN 2020298500
Numer VAT SK2020298500
Data utworzenia 19 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAVAC
Kopčianska 37
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 809 239 €
Zysk 23 266 €
Kapitał 1 193 427 €
Kapitał własny 844 498 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263838249, 0263838496, 63838249
Nr(y) faksu 0263838496
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 954,388
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 371,572
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 371,572
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 49,225
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 314,294
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,053
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 579,369
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 146,328
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 146,328
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 182,109
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 182,109
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,109
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 250,932
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 126,559
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 124,373
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,447
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,447
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 954,388
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 830,763
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,978
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,978
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 791,880
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 800,177
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,297
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,266
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 541
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 541
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 118,834
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,048
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,048
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,992
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,970
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,811
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,250
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 809,316
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 809,239
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 780,998
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,950
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 291
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,552
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 585,676
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,426
D. Usług (účtová grupa 51) 48,067
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,992
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,822
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,191
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,979
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,668
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,504
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,504
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,219
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,687
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 158,779
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 73
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,192
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 249
2. Pozostałe koszty (562A) 249
O. Walutowe straty (563) 778
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,165
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,115
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,572
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,306
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,306
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,266
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350658 TIN: 2020298500 Numer VAT: SK2020298500
 • Zarejestrowana siedziba: DAVAC, Kopčianska 37, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04 19.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gustáv Dávid 6 639 € (100%) Čapkova 4 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.10.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   21.10.2009Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   11.08.2007Nové sidlo:
   Kopčianska 37 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   servis a opravy baliacich liniek
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   zámočníctvo
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.05.1993
   10.08.2007Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy baliacich liniek
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   prieskum trhu
   colná deklarácia
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   zamočníctvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   17.04.2003Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   prieskum trhu
   colná deklarácia
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   zamočníctvo
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   07.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   06.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   20.07.1993Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   19.07.1993Zrušené sidlo:
   Čapkova 4 Bratislava 811 04
   19.05.1993Nové obchodné meno:
   DAVAC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy baliacich liniek
   Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06