Utwórz fakturę

ESCON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ESCON
PIN 31350712
TIN 2020336340
Numer VAT SK2020336340
Data utworzenia 18 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ESCON
Trnavská cesta 82/A
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 693 €
Zysk 255 €
Kapitał 32 317 €
Kapitał własny -18 806 €
Dane kontaktowe
E-mail escon@escon.sk
witryna internetowa http://www.escon.sk
Telefon(y) +421244634035
Nr(y) faksu 0244636036, 0244634036
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,003
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,579
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,213
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,213
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,474
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,474
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,474
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 12
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 12
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,880
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,745
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 135
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 424
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 424
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,003
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,551
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,705
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,705
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 884
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -26,395
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,395
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,554
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,554
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,944
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,944
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 38,325
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 307
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,763
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 71,693
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,693
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 71,693
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,397
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 44,396
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,155
D. Usług (účtová grupa 51) 6,404
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,868
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,440
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,855
4. Koszty społeczne (527, 528) 573
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,246
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,246
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,017
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,296
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,738
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 110
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 110
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,191
O. Walutowe straty (563) 479
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 117
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 595
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,081
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,215
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 255
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350712 TIN: 2020336340 Numer VAT: SK2020336340
 • Zarejestrowana siedziba: ESCON, Trnavská cesta 82/A, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Hura Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02 21.05.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Hura 3 353 € (50%) Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02
  Ing. Alfréd Orosz 3 353 € (50%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Cajlanská 224 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hura Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Jána Poničana 3 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   23.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Jána Poničana 3 Bratislava 841 08
   22.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   09.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Trnavská 82A Bratislava 821 02
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   08.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   20.01.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   19.01.1999Zrušené sidlo:
   Bellova 55 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   28.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   07.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   06.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Milan Báchor Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   13.12.1995Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a servis elektrických zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti priemyslovej automatizácie
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   nákup a predaj cenných papierov prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi
   12.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, oprava a servis elektrických zariadení dodavateľským spôsobom v rozsahu 1 000 V v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti priemyslovej automatizácie
   nákup a predaj výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   zahranično - obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   20.10.1993Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   19.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava
   18.05.1993Nové obchodné meno:
   ESCON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bellova 55 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a servis elektrických zariadení dodavateľským spôsobom v rozsahu 1 000 V v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti priemyslovej automatizácie
   nákup a predaj výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   zahranično - obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   Noví spoločníci:
   Milan Báchor Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava