Utwórz fakturę

Štrmac - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Štrmac
PIN 31350755
TIN 2020358912
Data utworzenia 17 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Štrmac
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Zysk 13 513 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,659,301
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,469,611
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,469,611
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 1,469,610
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,690
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 173,970
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 172,469
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,469
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,501
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,720
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,720
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,659,301
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 872,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,917
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,917
A.II. Składki (412) 70,321
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 27,144
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 27,144
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 741,187
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 741,187
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,513
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,219
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,197
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,197
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 786,022
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,723
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,723
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 782,299
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,181
D. Usług (účtová grupa 51) 8,181
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,181
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8,181
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25,566
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 25,566
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 25,566
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 61
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 25,505
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,324
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,811
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,811
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,513
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4199653.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350755 TIN: 2020358912
 • Zarejestrowana siedziba: Štrmac, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Andreas Asamer Roithstrasse 46 Gmunden 4810 Rakúska republika 04.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ALAS Baustoff-Holding GmbH 19 917 € (100%) Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.08.2014Noví spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding GmbH Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   19.08.2014Zrušeny spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   16.05.2014Noví spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   15.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Asamer Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   08.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Andreas Asamer Roithstrasse 46 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.11.2013
   07.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno Vznik funkcie: 15.04.1997
   25.07.2012Noví spoločníci:
   Asamer Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   24.07.2012Zrušeny spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf AT 4694 Rakúska republika
   27.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   27.04.2007Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   26.04.2007Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 823 76
   15.10.2004Noví spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf AT 4694 Rakúska republika
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   14.10.2004Zrušeny spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   27.05.2004Noví spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   HEKA Holding Beteiligungs GmbH Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   09.01.2004Noví spoločníci:
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   HEKA Holding Beteiligungs GmbH Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno Vznik funkcie: 15.04.1997
   08.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Heka Holding Beteiligungs GmbH Oberlaaerstrasse 276 Wien Rakúska republika
   Polenský u. Zöllner Industriebeteiligungs - GmbH Annagasse 6 A Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Heka Holding Beteiligungs GmbH Oberlaaerstrasse 276 Wien Rakúska republika
   Polenský u. Zöllner Industriebeteiligungs - GmbH Annagasse 6 A Wien Rakúska republika
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Polenský & Zöllner Industriebeteiligungs GmbH Julius Welserstrasse 12 Salzburg Rakúsko
   Ján Belianský Fedinova 14 Bratislava 851 01
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   15.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno
   14.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisová 40 Bratislava
   22.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisová 40 Bratislava
   21.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bulharská 39 Bratislava
   21.04.1997Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 823 76
   20.04.1997Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   12.12.1994Nové obchodné meno:
   Štrmac, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Polenský & Zöllner Industriebeteiligungs GmbH Julius Welserstrasse 12 Salzburg Rakúsko
   Ján Belianský Fedinova 14 Bratislava 851 01
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bulharská 39 Bratislava
   11.12.1994Zrušené obchodné meno:
   ŠTRMAC Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Polensky & Zollner Bauges m.b.H. Zweignie-derlassung Linz, Desffling 10 Linz Rakúska republika
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   ŠTRMAC Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj piesku, štrkopiesku a štrku
   sprostredkovanie a predaj stavebného materiálu a stavebných hmôt
   výroba stavebného materiálu a stavebných hmôt
   banská činnosť (platí len s povolením príslušného banského úradu)
   Noví spoločníci:
   Polensky & Zollner Bauges m.b.H. Zweignie-derlassung Linz, Desffling 10 Linz Rakúska republika
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika