Utwórz fakturę

B. Braun Medical - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B. Braun Medical
PIN 31350780
TIN 2020297609
Numer VAT SK2020297609
Data utworzenia 24 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B. Braun Medical
Hlučínska 3
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 660 984 €
Zysk 1 453 250 €
Kapitał własny 4 795 066 €
Dane kontaktowe
E-mail info.sk@bbraun.com
Telefon(y) 0263838920, 0800155440, 0800155441
Nr(y) faksu 0268209535, 0244638067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,489,208
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,098,108
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,084,811
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 710,026
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,018,092
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 326,773
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,566
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 25,354
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 13,297
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 13,297
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,390,130
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,230,165
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,230,165
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 236,289
8. Podatek odroczony należności (481A) 236,289
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 30,877,900
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,877,900
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,628
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,789,272
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,776
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,010
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,766
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 970
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 970
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,489,208
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,544,986
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 29,875
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 29,875
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,048,276
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 25,274
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 25,274
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 988,311
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,591,976
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,603,665
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,453,250
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,944,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,611
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 27,611
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 95,043
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 95,043
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,916,992
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,338,369
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,201,874
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,136,495
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 118,010
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27,944
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 432,471
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 198
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 904,576
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 904,576
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,253,039
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,660,984
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 34,857,560
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 395,479
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,407,915
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,323,667
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,023,589
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,066
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -119,320
D. Usług (účtová grupa 51) 9,048,523
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 915,439
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 727,877
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 181,492
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,070
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,221
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 168,533
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 168,533
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 277,696
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,908,920
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,337,317
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,220,181
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 946
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 939
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 240,264
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 212,541
2. Pozostałe koszty (562A) 212,541
O. Walutowe straty (563) 975
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 26,748
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -239,318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,097,999
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 644,749
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 710,732
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -65,983
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,453,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350780 TIN: 2020297609 Numer VAT: SK2020297609
 • Zarejestrowana siedziba: B. Braun Medical, Hlučínska 3, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PharmDr. Jiří Lukeš Zámeček 442/19 Hradec Králové 500 08 Česká republika 01.07.2005
  Ing. Petr Macoun, PhD. Husníkova 2086 Praha 5 158 00 Česká republika 01.07.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. 22 373 € (74.9%) Maria Enzersdorf 2344 Rakúsko
  B. Braun Melsungen A.G. 7 502 € (25.1%) D-3508 Melsungen SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Macoun , PhD. Husníkova 2086 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2014
   03.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Lubomír Klepáč , MBA Havlíčkova 27 Brno 602 00 ČR Vznik funkcie: 01.07.2005
   09.01.2014Nové sidlo:
   Hlučínska 3 Bratislava 831 03
   08.01.2014Zrušené sidlo:
   Handlovská 19 Bratislava 851 01
   12.12.2013Nové obchodné meno:
   B. Braun Medical s.r.o.
   11.12.2013Zrušené obchodné meno:
   B.Braun Medical s.r.o.
   15.09.2006Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava zdravotníckych pomôcok v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, kurzov a iných odborných podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby
   montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba vyhradených technických zariadení- zdravotníckych prístrojov
   22.07.2005Noví spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Otto Braun Strasse 3-5 Maria Enzersdorf 2344 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Jiří Lukeš Zámeček 442/19 Hradec Králové 500 08 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   MUDr. Lubomír Klepáč , MBA Havlíčkova 27 Brno 602 00 ČR Vznik funkcie: 01.07.2005
   21.07.2005Zrušeny spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 24.05.1993
   11.08.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 24.05.1993
   10.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   08.06.2000Noví spoločníci:
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   07.06.2000Zrušeny spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   B.Braun Medical s.r.o.
   Nové sidlo:
   Handlovská 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1998Zrušené obchodné meno:
   B. Braun Medical Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Urle-Gerrit Korber Banícka 62 Pezinok 902 01
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   B. Braun Medical Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Urle-Gerrit Korber Banícka 62 Pezinok 902 01
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava