Utwórz fakturę

CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES
PIN 31351034
TIN 2020298126
Data utworzenia 26 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES
Pračanská 60
83107
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 92,345
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,974
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,041
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 14,041
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,992
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,992
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 13,941
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 13,941
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 62,371
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 61,010
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,518
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 49,492
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,361
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 92,345
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -365,447
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 199
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 7,965
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 3,717
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 4,248
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -379,771
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,718
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -383,489
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,792
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 564
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 457,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 308,272
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,272
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,087
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,422
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,360
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,087
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4251858.tif
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31351034 TIN: 2020298126
 • Zarejestrowana siedziba: CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES, Pračanská 60, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Soňa Macháčková SNP 14 Ivanka pri Dunaji 21.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES LIMITED 0 € (0%) 665 Finchley Road London Veľká Británia
  Hans Pekarek 2 656 € (40%) Wahringer str. 114/5 Wien Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2000Noví spoločníci:
   CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES LIMITED 665 Finchley Road London Veľká Británia
   Hans Pekarek Wahringer str. 114/5 Wien Rakúska republika
   21.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Soňa Macháčková SNP 14 Ivanka pri Dunaji
   11.06.1996Nové sidlo:
   Pračanská 60 Bratislava 831 07
   09.11.1995Nové predmety činnosti:
   plnenie tlakových nádob na plyn
   manipulácia s chladivami
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi recyklácia a regenerácia chladív
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod okrem koncesovaných živností
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ