Utwórz fakturę

SW Team - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SW Team
PIN 31351077
TIN 2020315066
Numer VAT SK2020315066
Data utworzenia 27 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SW Team
Kyselica 116
93030
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 120 470 €
Zysk 7 097 €
Kapitał 47 764 €
Kapitał własny 32 027 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903265202
Telefon(y) kom. +421903242001, +421903265202, +421903265567, +421903265657, 0903242001, 0903265202, 0903265567, 0903265657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 50,527
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,271
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,271
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,271
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,718
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,396
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,975
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,975
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,421
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,312
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,511
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,801
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 538
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 538
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 50,527
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,783
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 20,383
2. Inne fundusze (427, 42X) 20,383
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,097
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,744
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,141
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,603
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,774
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,774
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 294
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 161
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,374
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 120,470
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 120,470
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 120,470
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,219
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,374
D. Usług (účtová grupa 51) 92,071
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,313
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,485
4. Koszty społeczne (527, 528) 28
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 292
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,661
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,661
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,251
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,025
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,177
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,080
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,080
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351077 TIN: 2020315066 Numer VAT: SK2020315066
 • Zarejestrowana siedziba: SW Team, Kyselica 116, 93030, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 maj 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.06.2009Nové sidlo:
   Kyselica 116 Kyselica 930 30
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kyselica 116 Kyselica 930 30
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Kyselica 116 Kyselica 930 30
   17.06.2009Zrušené sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   08.06.2005Nové sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   07.06.2005Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07
   21.01.2002Nové obchodné meno:
   SW Team spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   20.01.2002Zrušené obchodné meno:
   SWS Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SWS, a.s. IČO: 63 485 826 Dostihová 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   23.03.1999Noví spoločníci:
   SWS, a.s. IČO: 63 485 826 Dostihová 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   SWS Software, spol. s r.o. Nové Dvory 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07
   Ing. Jaroslav Zapletal , CSc. Kremelská 136 Bratislava 841 05
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   SWS Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   SWS Software, spol. s r.o. Nové Dvory 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07
   Ing. Jaroslav Zapletal , CSc. Kremelská 136 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07