Utwórz fakturę

SPM DENTAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPM DENTAL
PIN 31351298
TIN 2020918240
Data utworzenia 31 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPM DENTAL
Prúdova 1
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 104 679 €
Zysk -1 732 €
Kapitał 32 917 €
Kapitał własny -1 281 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243421100
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,457
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,841
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,841
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 13,136
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,705
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,616
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 600
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,994
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,994
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,457
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,013
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,921
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,921
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,732
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,470
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,666
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,087
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,579
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,659
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,501
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,501
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,881
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,259
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,018
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,190
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,190
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,955
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 104,646
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 104,679
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 13,271
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 91,375
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,456
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,374
D. Usług (účtová grupa 51) 35,092
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,544
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,206
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,168
4. Koszty społeczne (527, 528) 170
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,346
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,346
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,945
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 223
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,180
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,475
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 937
2. Pozostałe koszty (562A) 937
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 538
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,475
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,252
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,732
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4271658.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351298 TIN: 2020918240
 • Zarejestrowana siedziba: SPM DENTAL, Prúdova 1, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Soňa Šeböková Kadnárova 2 Bratislava 831 52 25.06.2013
  MUDr. Peter Janiš Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06 20.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Soňa Šeböková 3 320 € (50%) Kadnárova 2 Bratislava 831 52
  MUDr. Peter Janiš 3 320 € (50%) Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.06.2013Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková Kadnárova 2 Bratislava 831 52
   MUDr. Peter Janiš Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 20.12.2002
   24.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.12.2002
   23.07.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore stomatológia
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v zubnej technike v odbore zubná technika
   31.05.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.12.2002
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.05.1995Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   23.05.1995Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Miroslav Karlík Adámiho 23 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   27.02.1995Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   26.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Šmalo Pavlovova 20 Martin
   21.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Róbert Šmalo Pavlovova 20 Martin
   20.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   31.05.1993Nové obchodné meno:
   SPM DENTAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prúdova 1 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Miroslav Karlík Adámiho 23 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná