Utwórz fakturę

NETINFODATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy NETINFODATA
Stan Zniszczono
PIN 31351395
TIN 2020333271
Numer VAT SK2020333271
Data utworzenia 01 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NETINFODATA
Okružná 3239
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 806 704 €
Zysk 118 074 €
Kapitał 522 580 €
Kapitał własny 443 812 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244649334, 0244649335, 0244649336
Nr(y) faksu 0244649336
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 205,686
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,921
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,921
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,921
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 166,675
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,500
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,500
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 129,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 103,430
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 103,430
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,291
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,871
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,583
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,974
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,609
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 90
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 90
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 205,686
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,383
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 670
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,074
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,303
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 35,366
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,310
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,936
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 21,120
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 44,937
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 662
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 662
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 951
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,060
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,962
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,931
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,371
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 806,704
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 804,516
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,188
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 652,286
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,030
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,252
D. Usług (účtová grupa 51) 334,647
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 261,059
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 191,749
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 65,482
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,828
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,051
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,755
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,755
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,492
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 154,418
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 426,587
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 158
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 158
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -153
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 154,265
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,191
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 36,191
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 118,074
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31351395 TIN: 2020333271 Numer VAT: SK2020333271
 • Zarejestrowana siedziba: NETINFODATA, Okružná 3239, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 01 czerwiec 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.05.2015Noví spoločníci:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.04.2015
   04.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04
   Mag. Andrej Steiner Holíčska 48 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.11.2007
   17.02.2015Noví spoločníci:
   Mag. Andrej Steiner Holíčska 48 Bratislava 851 05
   16.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2014
   16.04.2014Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2014
   01.10.2008Noví spoločníci:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04
   30.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika
   02.04.2008Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   01.04.2008Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   21.12.2007Noví spoločníci:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.11.2007
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ondrej Vršanský Nám. 1.mája 2742/3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.12.2004
   10.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2004
   14.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2004
   Mgr. Ondrej Vršanský Nám. 1.mája 2742/3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.12.2004
   13.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004
   03.09.2004Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   02.09.2004Zrušené sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   22.07.2004Noví spoločníci:
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   21.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Eveline Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   24.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004
   23.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Maruniak Žilinská 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 15.05.2003 Skončenie funkcie: 18.03.2004
   09.01.2004Nové sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   08.01.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Maruniak Žilinská 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 15.05.2003 Skončenie funkcie: 18.03.2004
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Dermišek Švabinského 22 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 15.05.2003
   14.10.2002Nové obchodné meno:
   NETINFODATA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   lektorská činnosť v oblasti vzdelávania vo výpočtovej technike v školách, ktoré nie sú zaradené do siete škôl
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie, /zabezpečovanie/ a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí
   13.10.2002Zrušené obchodné meno:
   LOIWEB, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Švabinského 22 Bratislava 851 01
   20.11.2001Nové obchodné meno:
   LOIWEB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 22 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   analýza a návrh informačných a riadiacich systémov
   automatizované pracovanie údajov
   poradenská, lektorská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej a organizačnej techniky a programového zabezpečenia
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Eveline Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tomáš Dermišek Švabinského 22 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 15.05.2003
   19.11.2001Zrušené obchodné meno:
   PKE Profesionálne komunikačné a elektronické systémy s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Thomas Kronsteiner 3573 Rosenburg 84 Horn Rakúsko
   Eveline Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Kĺzavá 5 Bratislava
   01.06.1993Nové obchodné meno:
   PKE Profesionálne komunikačné a elektronické systémy s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie software
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Thomas Kronsteiner 3573 Rosenburg 84 Horn Rakúsko
   Eveline Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Kĺzavá 5 Bratislava