Utwórz fakturę

PREMOSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PREMOSTAV
PIN 31351433
TIN 2020333117
Numer VAT SK2020333117
Data utworzenia 25 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PREMOSTAV
Vajnorská 135
83237
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 856 €
Zysk -31 011 €
Kapitał 58 324 €
Kapitał własny 29 127 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244457861
Telefon(y) kom. +421903424920, +421903424930
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,125
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,125
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,125
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,057
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,091
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 896
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,070
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 17,182
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,884
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 464
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 22,023
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -31,011
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,066
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 19,066
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 309
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,644
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,351
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,762
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 24,856
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 24,451
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 405
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 54,674
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,382
C. Usług (účtová grupa 51) 9,813
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,073
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 781
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,625
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -29,818
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,744
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 233
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 233
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -233
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -30,051
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -31,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015