Utwórz fakturę

Quo - SQ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Quo - SQ
PIN 31351450
TIN 2020313053
Numer VAT SK2020313053
Data utworzenia 25 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Quo - SQ
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 448 493 €
Zysk 9 513 €
Kapitał 226 601 €
Kapitał własny 140 923 €
Dane kontaktowe
E-mail info@sdi-global.sk
witryna internetowa http://www.sdi-global.sk
Telefon(y) +421244873252, +421244873251
Nr(y) faksu 0244873251, 0244873252
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 201,331
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,973
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,973
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,973
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,923
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 34,382
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 24,827
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,555
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,388
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,297
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,297
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 91
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 124,153
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,257
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 118,896
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,435
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,019
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 410
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 201,331
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 897
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 897
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 113,754
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 113,754
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,513
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,527
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,952
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,952
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 226
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 226
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 62,306
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,516
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,516
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,928
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,252
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,610
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,043
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,479
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 448,493
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 448,493
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 260,063
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 41,966
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 145,686
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 319
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 435,933
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 147,130
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,513
D. Usług (účtová grupa 51) 81,753
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 151,897
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 106,201
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,580
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,116
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,390
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,512
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,512
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,570
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,308
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,560
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 177,319
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 741
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 741
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 741
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 351
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 349
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 390
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,950
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,437
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,437
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351450 TIN: 2020313053 Numer VAT: SK2020313053
 • Zarejestrowana siedziba: Quo - SQ, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Robert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82 08.07.1997
  Jaroslav Opriš 145 Střezimíř 257 87 Česká republika 25.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Robert Haramia 1 992 € (30%) Kráčice 250/10 Blatné 900 82
  Quo s.r.o. 4 648 € (70%) Benešov 256 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.07.2009Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   01.07.2009Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 164 Bratislava 831 06
   21.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš 145 Střezimíř 257 87 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   20.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   17.02.2006Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z polystyrénu
   predaj a lepenie okenných fólií
   Noví spoločníci:
   Quo s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   16.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.05.1993
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Robert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 08.07.1997
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.05.1993
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Robert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01
   30.01.2002Noví spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Robert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   03.10.1997Nové obchodné meno:
   Quo - SQ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 164 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   02.10.1997Zrušené obchodné meno:
   QUO - SQ spol. s r.o
   Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   QUO spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1996Noví spoločníci:
   QUO spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01
   19.11.1996Zrušeny spoločníci:
   QUO s.r.o. Krížikova 1480 Benešov Česká republika
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 3131/29 Bratislava
   03.10.1995Noví spoločníci:
   QUO s.r.o. Krížikova 1480 Benešov Česká republika
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 3131/29 Bratislava
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Frajt U dvojdomu 862 Praha 10 Česká republika
   Josef Kokta Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Jaroslav Opriš K vodárne 448 Čerčany Česká republika
   Břetislav Petržilka U krbu 3107 Praha 10 Česká republika
   Jiří Protiva Rembrandtova 2190 Praha 10 Česká republika
   Petr Záruba Fetrovská 21 Praha Česká republika
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   QUO - SQ spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Frajt U dvojdomu 862 Praha 10 Česká republika
   Josef Kokta Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Jaroslav Opriš K vodárne 448 Čerčany Česká republika
   Břetislav Petržilka U krbu 3107 Praha 10 Česká republika
   Jiří Protiva Rembrandtova 2190 Praha 10 Česká republika
   Petr Záruba Fetrovská 21 Praha Česká republika