Utwórz fakturę

EMAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy EMAX
PIN 31351468
TIN 2020317827
Numer VAT SK2020317827
Data utworzenia 31 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMAX
Ružová dolina 33
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -1 196 €
Kapitał 50 161 €
Kapitał własny 49 962 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,931
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 47,931
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 47,033
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 47,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 898
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 787
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 111
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,931
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,971
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 54,108
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 54,108
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,941
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,941
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,196
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168
D. Usług (účtová grupa 51) 168
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -168
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -168
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -68
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -236
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,196
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016