Utwórz fakturę

PROMO International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROMO International
PIN 31351557
TIN 2020295937
Numer VAT SK2020295937
Data utworzenia 20 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROMO International
Dostojevského rad 7
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 828 €
Zysk 8 947 €
Kapitał 50 431 €
Kapitał własny 45 684 €
Dane kontaktowe
E-mail promo@promo.sk
witryna internetowa http://www.promo.sk
Telefon(y) +421252964074
Nr(y) faksu 0252931862
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,679
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,679
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,679
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,550
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,742
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,704
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 60,229
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,632
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 38,382
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,947
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,597
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 373
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,224
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,551
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 288
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,862
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 54,828
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 54,197
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 80
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 551
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 44,748
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,066
C. Usług (účtová grupa 51) 30,079
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,713
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 327
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,183
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,080
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 23,052
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 20
X. Interesu dochód (662) 20
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 150
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -130
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,950
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,003
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,947
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351557 TIN: 2020295937 Numer VAT: SK2020295937
 • Zarejestrowana siedziba: PROMO International, Dostojevského rad 7, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05 20.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavol Blan 6 639 € (100%) Smolenická 2 Bratislava 851 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.1999Noví spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   10.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   PROMO International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   počítačové spracovanie textov
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05