Utwórz fakturę

TEPEDE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEPEDE SLOVAKIA
PIN 31351611
TIN 2020296850
Numer VAT SK2020296850
Data utworzenia 27 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEPEDE SLOVAKIA
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 833 359 €
Zysk 49 744 €
Kapitał 491 602 €
Kapitał własny 131 372 €
Dane kontaktowe
E-mail tepede@tepede.sk
witryna internetowa http://www.tepede.sk
Telefon(y) +421244451322, +421244452766
Telefon(y) kom. +421903496208, +421903496206, +421903496201
Nr(y) faksu 0244452766
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 606,713
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,772
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 32,772
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 172
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,600
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 568,421
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 221,992
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 221,992
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 294,887
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 294,887
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 294,887
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,542
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 888
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,654
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,520
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,227
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,293
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 606,713
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,117
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,720
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 111,989
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 189,790
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -77,801
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,744
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 425,596
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 83,288
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 74,060
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 74,060
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 211
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,017
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 316,104
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 282,335
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,335
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,788
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,114
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,384
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -517
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,204
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,204
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,833,361
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,833,359
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,783,620
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,323
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,981
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,435
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,760,468
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,379,099
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,446
D. Usług (účtová grupa 51) 167,962
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 144,004
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,043
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 29,573
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,457
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,931
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 743
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,988
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,988
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 25,812
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,559
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,855
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 72,891
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 230,436
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,640
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,468
2. Pozostałe koszty (562A) 4,468
O. Walutowe straty (563) 30
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,142
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,638
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 67,253
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,509
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,509
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 49,744
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351611 TIN: 2020296850 Numer VAT: SK2020296850
 • Zarejestrowana siedziba: TEPEDE SLOVAKIA, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Dekan Bakošova 30 Bratislava 841 03 01.01.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  P.J. Kleibergen Beheer en Management B.V. 750 € (5%) Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
  Kleibergen Holding B.V. 14 250 € (95%) Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Martin Dekan Bakošova 30 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.01.2013
   10.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcel Horváth Gbelská 7426/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 05.05.2004
   11.01.2011Noví spoločníci:
   P.J. Kleibergen Beheer en Management B.V. Rotterdamse Rijweg 203 Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
   Kleibergen Holding B.V. Rotterdamse Rijweg 203 Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
   10.01.2011Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE Deutschland GmbH Unterhachinger Strasse 75 Mníchov 817 37 Nemecká spolková republika
   20.12.2007Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   19.12.2007Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   04.12.2007Noví spoločníci:
   TEPEDE Deutschland GmbH Unterhachinger Strasse 75 Mníchov 817 37 Nemecká spolková republika
   03.12.2007Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk 3160 Holandsko
   11.05.2004Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk 3160 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Horváth Gbelská 7426/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 05.05.2004
   10.05.2004Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Šimková Smolenická 12 Bratislava 851 05
   22.12.1998Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   21.12.1998Zrušené sidlo:
   Pluhová 73 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   TEPEDE SLOVAKIA s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viera Šimková Smolenická 12 Bratislava 851 05
   25.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Aarque Slovakia spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramona Pálková Hálova 20 Bratislava
   14.08.1996Nové sidlo:
   Pluhová 73 Bratislava 831 03
   13.08.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   Aarque Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   akvizičná, kopírovacia a reprodukčná činnosť
   technické poradenstvo v predmete podnikania
   oprava a údržba kopírovacej techniky
   Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramona Pálková Hálova 20 Bratislava