Utwórz fakturę

DISAM SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DISAM SLOVAKIA
PIN 31351638
TIN 2020325604
Numer VAT SK2020325604
Data utworzenia 03 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DISAM SLOVAKIA
Bajkalská 31
82725
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 967 €
Zysk -44 757 €
Kapitał 114 363 €
Kapitał własny 21 321 €
Dane kontaktowe
E-mail disam@disam.sk
Telefon(y) 0253417933, 0905477784
Telefon(y) kom. +421905477784
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,851
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,378
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,378
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,378
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,696
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,212
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 4,212
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,327
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,308
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,308
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,157
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 100
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,057
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,777
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,191
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 586
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,851
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -23,436
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,481
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,537
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,878
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -341
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,757
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,287
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 979
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 979
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,737
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,811
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,811
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 48,290
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,233
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,822
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,571
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,571
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 92,890
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,967
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 91,814
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -24,922
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,075
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,485
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,863
D. Usług (účtová grupa 51) 35,434
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,735
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,733
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,671
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,331
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 218
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,775
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,775
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 71
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,389
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -43,518
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,595
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 279
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 35
2. Pozostałe koszty (562A) 35
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 244
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -279
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -43,797
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -44,757
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351638 TIN: 2020325604 Numer VAT: SK2020325604
 • Zarejestrowana siedziba: DISAM SLOVAKIA, Bajkalská 31, 82725, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava 03.06.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Lehocký 6 639 € (100%) Sibírska 24 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1993
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   03.03.1997Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   28.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.02.1995Zrušeny spoločníci:
   DISAM SYSTEMS, spol. s r.o. Výstavní 9 Ostrava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gašpar Lupták Střední 2 Ostrava Česká republika
   03.06.1993Nové obchodné meno:
   DISAM SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   výroba, montáž a opravy elektrických zariadení do 1000 V a blezkozvodov
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   DISAM SYSTEMS, spol. s r.o. Výstavní 9 Ostrava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Ing. Gašpar Lupták Střední 2 Ostrava Česká republika