Utwórz fakturę

DEEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Nazwa firmy DEEM
PIN 31351689
TIN 2020298533
Numer VAT SK2020298533
Data utworzenia 07 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEEM
Holubyho 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 659 970 €
Zysk -184 €
Kapitał 854 117 €
Kapitał własny 393 655 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254413186, 0445222450
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 86,392
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 86,392
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 684
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 858,136
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 362,073
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 211,221
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 224,842
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 944,528
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 697,376
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 699,164
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 45,258
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -53,501
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -184
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 247,152
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 29,166
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 217,986
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 212,577
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,409
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 659,970
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 322,935
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 331,803
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,167
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,065
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 654,979
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 300,547
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,880
C. Usług (účtová grupa 51) 335,320
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,334
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,448
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,250
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,991
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,991
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,296
M. Koszty oprocentowania (562) 559
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,737
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,295
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,696
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -184
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016