Utwórz fakturę

CE COM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CE COM
PIN 31351701
TIN 2020343732
Numer VAT SK2020343732
Data utworzenia 18 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CE COM
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 593 €
Zysk 2 080 €
Kapitał 9 103 €
Kapitał własny 8 371 €
Dane kontaktowe
E-mail maxiinternationalsro@chello.sk
Telefon(y) 0265314561
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,994
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,994
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,755
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,603
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,603
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 152
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 239
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 237
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,451
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,624
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,624
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -5,369
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 5,477
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,080
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,543
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 57
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,486
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,240
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,240
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,613
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,593
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,133
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,400
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,420
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 640
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,259
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,749
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58
D. Usług (účtová grupa 51) 1,893
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,683
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,360
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 323
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,559
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,162
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,334
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,833
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 78
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 78
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -58
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,276
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,196
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,196
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015