Utwórz fakturę

AutoTel Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AutoTel Bratislava
PIN 31351743
TIN 2020352345
Numer VAT SK2020352345
Data utworzenia 04 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AutoTel Bratislava
Holíčska 11
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 534 183 €
Zysk -43 138 €
Kapitał 422 152 €
Kapitał własny -85 811 €
Dane kontaktowe
E-mail peter.klein@autotel.sk
Telefon(y) 0244452222, 0244453333
Telefon(y) kom. 0907709000
Nr(y) faksu 0244454444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 344,493
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,578
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,196
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,196
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,382
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 411
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 298,918
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 171,340
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 171,340
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,073
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,073
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,073
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 58,186
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,509
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,509
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,677
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,319
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,445
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 56,874
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 997
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 997
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 344,493
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -128,950
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 58,337
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,527
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,527
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -157,634
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 293,647
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -451,281
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,138
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 473,372
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,445
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,445
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 80,469
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,984
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,984
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,639
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,344
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,158
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,249
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,095
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,525
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,525
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 383,933
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 71
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 71
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 534,183
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 490,484
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,734
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,965
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,664
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 348,239
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,695
D. Usług (účtová grupa 51) 102,948
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 86,410
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,338
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,302
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,770
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 931
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,942
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,942
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,499
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -35,481
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 68,336
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,785
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,784
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,776
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -40,257
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -43,138
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351743 TIN: 2020352345 Numer VAT: SK2020352345
 • Zarejestrowana siedziba: AutoTel Bratislava, Holíčska 11, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce 22.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomír Mach 8 962 € (90%) Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
  Ing. Ivan Mach 996 € (10%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
   Ing. Ivan Mach Mamateyova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Mach Lachova 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   03.06.1993Nové obchodné meno:
   AutoTel Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 11 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   služby v oblasti spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu obchodnej živnosti
   výroba, montáž a predaj výrobkov v rozsahu voľnej živnosti v zmysle zmien a doplnkov Živnostenského listu č. 1262/2/93
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mach Lachova 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava