Utwórz fakturę

TRIO Partners - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy TRIO Partners
Stan Zniszczono
PIN 31351816
TIN 2020324933
Numer VAT SK2020324933
Data utworzenia 04 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIO Partners
Štetinova 5
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 500 €
Zysk -1 448 €
Kapitał 28 653 €
Kapitał własny 16 901 €
Dane kontaktowe
E-mail dpekonomka@gmail.com
Telefon(y) 0255571920, 0907144733
Telefon(y) kom. 0907144733
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,475
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,475
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 528
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,947
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,124
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 823
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,475
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,266
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,039
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,039
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 704
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 704
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,971
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,971
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,448
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 176
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 125
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 500
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,764
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 98
D. Usług (účtová grupa 51) 1,119
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,264
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,217
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 184
O. Walutowe straty (563) 103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 81
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -184
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,448
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,448
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017
 • PIN :31351816 TIN: 2020324933 Numer VAT: SK2020324933
 • Zarejestrowana siedziba: TRIO Partners, Štetinova 5, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 czerwiec 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.12.2016Zrušené obchodné meno:
   TRIO Partners, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Štetinova 5 Bratislava 811 06
   19.01.2016Nové obchodné meno:
   TRIO Partners, s.r.o. v likvidácii
   24.11.2006Nové sidlo:
   Štetinova 5 Bratislava 811 06
   04.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným