Utwórz fakturę

Winkler - Sampet - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Winkler - Sampet
PIN 31351964
TIN 2020350684
Numer VAT SK2020350684
Data utworzenia 02 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Winkler - Sampet
Rybničná 36/I
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 112 528 €
Zysk -514 879 €
Kapitał 2 579 214 €
Kapitał własny 1 274 174 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244649615, 0903282904, 0904323340
Telefon(y) kom. 0904323340
Nr(y) faksu 0244649618
Date of updating data: 12.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,962,499
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,602
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,471
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 1,471
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,131
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,131
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,910,960
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,322,949
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,322,949
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 87,509
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 28,363
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,363
8. Podatek odroczony należności (481A) 59,146
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 308,586
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 290,895
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,895
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,167
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,524
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 191,916
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,560
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 171,356
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,937
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,937
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,962,499
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 860,733
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,804
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,391
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,391
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,352,777
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,352,777
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514,879
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,101,766
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,052
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,052
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 12,040
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 12,040
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 621,342
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 504,640
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,362
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,278
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,459
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20,455
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,928
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,860
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 42,297
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 41,197
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,100
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 425,035
Date of updating data: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,074,206
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,112,528
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,070,888
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,318
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,987
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,335
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,646,318
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,188,285
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,410
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 175,329
D. Usług (účtová grupa 51) 388,107
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 712,380
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 499,666
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 187,469
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,245
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,873
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,083
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,083
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 12,998
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -44,026
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,879
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -533,790
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 233,075
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,268
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,268
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,268
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,519
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,227
2. Pozostałe koszty (562A) 16,227
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,283
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,251
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -555,041
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -40,162
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,121
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -43,283
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -514,879
Date of updating data: 12.08.2015
Date of updating data: 12.08.2015
 • PIN :31351964 TIN: 2020350684 Numer VAT: SK2020350684
 • Zarejestrowana siedziba: Winkler - Sampet, Rybničná 36/I, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.06.2006
  Rüdiger Hahn Schönaich 711 01 Nemecká spolková republika 01.07.2015
  Bernd Sixt Oberboihingen 726 44 Nemecká spolková republika 01.07.2015
  Hans-Paul Strobel Bernstadt 891 82 Nemecká spolková republika 01.07.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Winkler Truck Parts GmbH 6 640 € (100%) Stuttgart 704 69 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.07.2013Nové obchodné meno:
   Winkler - Sampet spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Winkler Truck Parts GmbH Heilbronner Str. 314 Stuttgart 704 69 Nemecká spolková republika
   01.07.2013Zrušené obchodné meno:
   SAMPET, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   20.07.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   19.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 36/I Bratislava 831 06
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 27 Ivanka pri Dunaji 900 28
   26.01.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   08.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 27 Ivanka pri Dunaji 900 28
   07.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 37 Ivanka pri Dunaji 900 28
   16.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 37 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   15.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Romanova 42 Bratislava 851 02
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   14.09.2005Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   13.09.2005Zrušené sidlo:
   Vígľašská 7-9 Bratislava 851 05
   28.11.2001Nové sidlo:
   Vígľašská 7-9 Bratislava 851 05
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Vígľašská 11 Bratislava 851 05
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Romanova 42 Bratislava 851 02
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Jungmanova 10 Bratislava 851 01
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   30.01.1998Nové sidlo:
   Vígľašská 11 Bratislava 851 05
   29.01.1998Zrušené sidlo:
   Antolská 1 Bratislava 851 05
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   SAMPET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Antolská 1 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Jungmanova 10 Bratislava 851 01
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05