Utwórz fakturę

SEICOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SEICOM
PIN 31352006
TIN 2020859291
Data utworzenia 26 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEICOM
92055
Bojničky
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 514 €
Zysk 807 €
Kapitał 6 986 €
Kapitał własny 6 986 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248294244
Telefon(y) kom. +421903451274, +421911451274
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,754
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,754
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,754
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,274
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 164
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 807
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 17,514
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,514
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,227
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 16,227
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,287
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,287
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,287
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 807
Date of updating data: 26.01.2017
Files
4316492.tif
Date of updating data: 26.01.2017