Utwórz fakturę

SEICOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SEICOM
PIN 31352006
TIN 2020859291
Data utworzenia 26 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEICOM
Bojničky 73
92055
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 404 €
Zysk 481 €
Kapitał 6 986 €
Kapitał własny 6 986 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248294244
Telefon(y) kom. +421903451274, +421911451274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,467
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,467
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 7,467
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,467
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -317
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 481
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,404
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,404
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 13,923
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 13,923
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 481
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 481
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 481
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 481
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4316492.tif
Date of updating data: 25.06.2015