Utwórz fakturę

TENAX - FÓRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TENAX - FÓRUM
PIN 31352065
TIN 2020341708
Numer VAT SK2020341708
Data utworzenia 25 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TENAX - FÓRUM
Račianska 30/A
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 578 067 €
Zysk 24 782 €
Kapitał 667 523 €
Kapitał własny 630 921 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 580,717
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,373
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,373
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,373
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 567,698
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 83,257
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 83,257
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,257
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 368,258
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 355,531
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 355,531
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,727
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 116,183
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35,925
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80,258
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,646
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,646
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 580,717
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 475,703
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,407
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,055
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,055
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 435,156
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 439,694
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,538
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,782
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,376
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,163
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,163
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 86,202
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,275
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,275
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 65,911
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,429
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 943
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,644
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,011
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,011
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 638
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 638
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 578,067
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 578,067
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 578,067
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 547,769
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,560
D. Usług (účtová grupa 51) 311,861
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 208,472
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 148,898
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,971
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,603
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 946
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,583
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,583
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,303
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,044
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,298
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 257,646
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,195
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,195
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,195
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,133
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,062
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,360
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,578
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,578
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,782
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352065 TIN: 2020341708 Numer VAT: SK2020341708
 • Zarejestrowana siedziba: TENAX - FÓRUM, Račianska 30/A, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07 12.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Rusko 6 639 € (100%) Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J. Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   02.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J. Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   01.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava
   16.08.1993Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   TENAX - FÓRUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 30/A Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť vo výstavbe
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava