Utwórz fakturę

GUAPEX SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GUAPEX SLOVAKIA
PIN 31352111
TIN 2020873514
Numer VAT SK2020873514
Data utworzenia 28 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GUAPEX SLOVAKIA
Palkovičova 15
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 705 €
Zysk -7 957 €
Kapitał 133 070 €
Kapitał własny -27 693 €
Dane kontaktowe
E-mail info@guapex.sk
Telefon(y) 0948033271, 0255423250
Telefon(y) kom. 0948033271
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 134,844
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 18,333
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,333
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 116,511
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,904
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,454
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,350
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,748
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,650
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -34,332
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,957
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 182,398
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 22,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 160,398
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,233
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 476
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,611
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155,078
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 33,705
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 28,825
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,416
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 464
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 40,566
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 11,904
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,301
C. Usług (účtová grupa 51) 8,462
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,736
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,207
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,206
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,463
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 287
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,861
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,158
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 136
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 136
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -136
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,997
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,957
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352111 TIN: 2020873514 Numer VAT: SK2020873514
 • Zarejestrowana siedziba: GUAPEX SLOVAKIA, Palkovičova 15, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08 02.03.1999
  Ing. Ivan Bezák Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 06.05.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Bezák 6 639 € (100%) Palkovičova 15 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.2011
   20.11.2009Nové obchodné meno:
   GUAPEX SLOVAKIA s. r. o.
   19.11.2009Zrušené obchodné meno:
   GOLDART, spol. s r.o.
   30.11.2006Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   29.11.2006Zrušené sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   RNDr. Darina Bezáková Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   06.06.2003Nové sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 821 08
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   27.08.2001Nové sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   26.08.2001Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   02.03.1999Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   RNDr. Darina Bezáková Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   01.03.1999Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   GOLDART, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   sprostredkovnie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08