Utwórz fakturę

Tectum - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Tectum
PIN 31352154
TIN 2020290789
Numer VAT SK2020290789
Data utworzenia 28 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Tectum
Hrachová 40
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 129 603 €
Zysk -53 463 €
Kapitał 448 533 €
Kapitał własny 116 425 €
Dane kontaktowe
E-mail kosto@tecgeo.sk
witryna internetowa http://www.tecgeo.sk;http://www.tectum-geosynthetic.sk
Telefon(y) +421243427349, +421243427352, +421243427359, +421243427361
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 399,669
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,206
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,206
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,206
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 397,631
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 172,623
3. Produkty (123) - /194/ 24
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 172,599
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 174,558
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 174,558
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,558
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 40,185
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,185
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,265
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 670
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,595
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 832
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 832
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 399,669
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,961
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108,789
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 159,156
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,367
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,463
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,708
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 235,016
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 235,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 101,048
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,713
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,713
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 78,326
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,924
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,130
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,255
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,700
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 644
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 644
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 129,581
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 129,603
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 123,816
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 186
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,363
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 24
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,214
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,836
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 79,014
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,505
D. Usług (účtová grupa 51) 37,969
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 50,250
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,414
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,201
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,635
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 857
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,141
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,141
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -47,233
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,901
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,272
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,700
2. Pozostałe koszty (562A) 4,700
O. Walutowe straty (563) 402
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,270
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,503
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -53,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352154 TIN: 2020290789 Numer VAT: SK2020290789
 • Zarejestrowana siedziba: Tectum, Hrachová 40, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33 29.07.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kostovský 6 639 € (100%) Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2012Nové sidlo:
   Hrachová 40 Bratislava 821 05
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   Tectum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavebno-montážne práce
   vykonávanie stav.prác vo výškach horolezec. technikou
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostr., nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09