Utwórz fakturę

EXSTAVMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EXSTAVMAT
PIN 31352227
TIN 2020296751
Numer VAT SK2020296751
Data utworzenia 08 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EXSTAVMAT
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 343 723 €
Zysk 79 505 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@exstavmat.sk
witryna internetowa http://www.exstavmat.sk
Telefon(y) +421255422388, +421255424006, +421255562393, +421255562609, +421255567880, +421255569515, +421255573123, +421255576076
Telefon(y) kom. +421908721277
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,309,344
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 632,432
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 632,432
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 459,205
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 168,245
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,982
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 671,617
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 156
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 156
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 249,374
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 249,374
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,374
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 78,422
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 69,993
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,993
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,241
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 188
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 343,665
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,405
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 335,260
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,295
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,295
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,309,344
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,268,388
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,305
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,305
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 -1
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) -1
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,150,385
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,150,385
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,505
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,345
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,903
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,221
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,120
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,120
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 627
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 375
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 948
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 221
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 221
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 29,611
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 28,703
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 908
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 347,053
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 343,723
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 342,698
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 415
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 610
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 243,827
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,288
D. Usług (účtová grupa 51) 153,065
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,324
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,588
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,319
4. Koszty społeczne (527, 528) 417
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,604
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,947
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,947
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,194
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,405
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 99,896
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 165,345
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,330
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,329
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,329
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 213
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 206
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,117
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 103,013
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,508
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,510
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 79,505
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015