Utwórz fakturę

ROSLER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROSLER
PIN 31352243
TIN 2020294991
Numer VAT SK2020294991
Data utworzenia 24 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROSLER
Vajnorská 140
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 760 993 €
Zysk 33 992 €
Kapitał 240 223 €
Kapitał własny 31 820 €
Dane kontaktowe
E-mail rosler@rosler.sk
witryna internetowa http://www.rosler.sk;http://www.victorinox.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 162,040
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 161,491
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 73,479
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 90,910
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -17,431
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 87,279
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 87,279
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,279
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 733
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 543
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 190
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 549
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 549
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 162,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,578
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,279
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,279
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 17,066
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -102,898
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -102,898
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,992
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,636
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 334
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 333
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 196,244
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 174,835
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,835
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,434
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 673
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,868
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,234
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 58
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -18
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 761,014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 760,993
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 753,850
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,143
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 718,661
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 450,629
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,196
D. Usług (účtová grupa 51) 183,736
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,282
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,286
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,016
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,980
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,146
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,828
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,828
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,431
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,413
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,332
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,289
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,503
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 502
2. Pozostałe koszty (562A) 502
O. Walutowe straty (563) 784
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,217
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,482
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 39,850
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,858
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,858
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352243 TIN: 2020294991 Numer VAT: SK2020294991
 • Zarejestrowana siedziba: ROSLER, Vajnorská 140, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09 24.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Bohumil Slezák 13 279 € (100%) Lazaretská 34 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava 831 04
   31.12.2014Zrušené sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   KULINÁR s.r.o. Gorkého 15 Bratislava 811 01
   11.12.2008Nové obchodné meno:
   ROSLER - s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom vozidiel
   Noví spoločníci:
   KULINÁR s.r.o. Gorkého 15 Bratislava 811 01
   10.12.2008Zrušené obchodné meno:
   RÖSLER Bratislava, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   17.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   17.04.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 24.05.1993
   16.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09
   21.12.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09
   20.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   22.10.1993Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Vojtech Hotek Václavská 14 Praha Česká republika
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   RÖSLER Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Vojtech Hotek Václavská 14 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava