Utwórz fakturę

VITANA SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VITANA SLOVENSKO
PIN 31352316
TIN 2020313944
Numer VAT SK2020313944
Data utworzenia 11 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VITANA SLOVENSKO
Meisslova 5
90201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 237 653 €
Zysk -1 207 651 €
Kapitał 2 639 517 €
Kapitał własny 633 565 €
Dane kontaktowe
E-mail vitana@vitana.sk
Telefon(y) 0335911146, 0335911111
Nr(y) faksu 0335911144
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,719,177
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,681
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,681
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,681
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,699,710
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 410,682
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,701
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 400,981
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,276,822
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,275,373
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,275,373
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,449
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,206
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 850
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,356
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,786
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,786
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,719,177
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -574,086
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 17,928,036
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 17,928,036
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,065
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,065
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,303,536
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 260,429
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,563,965
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,207,651
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,282,280
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,763
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,763
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,832,208
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 426,791
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 426,791
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,147,403
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 108,644
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,078
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,292
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 431,309
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 431,309
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,983
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,983
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,237,653
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,237,170
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 483
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,403,363
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,339,836
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 671,485
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -8,278
D. Usług (účtová grupa 51) 2,950,455
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,177,145
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 876,205
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 290,354
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,586
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,055
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,537
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,537
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -41,225
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 304,353
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,165,710
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 283,672
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,167
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,167
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40,228
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,620
2. Pozostałe koszty (562A) 8,620
O. Walutowe straty (563) 6,037
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 25,571
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39,061
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,204,771
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,207,651
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352316 TIN: 2020313944 Numer VAT: SK2020313944
 • Zarejestrowana siedziba: VITANA SLOVENSKO, Meisslova 5, 90201, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo 30.06.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  VITANA, a.s. 19 528 036 € (100%) Byšice 277 32 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 30.06.2014
   24.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   13.03.2009Nové sidlo:
   Meisslova 5 Pezinok 902 01
   12.03.2009Zrušené sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   13.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   12.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   11.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   14.03.2007Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Mělnická 133 Byšice 277 32 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   13.03.2007Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   23.03.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výroba potravín
   16.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   15.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   25.11.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   24.11.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   30.04.2002Nový štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   29.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   07.01.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.01.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   05.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   09.03.2000Nové predmety činnosti:
   nákup surovín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) potravín a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) potravín a potravinárských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   úprava potravín a potravinárskych výrobkov (sušenie zeleniny, praženie kávy, leštenie ryže)
   balenie potravín
   skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/98 Z.z.
   výroba potravín
   08.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   10.02.2000Nové sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   09.02.2000Zrušené sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   29.03.1999Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   09.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   08.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   17.09.1997Nové sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   16.09.1997Zrušené sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   09.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   08.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   28.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   27.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   19.04.1995Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   18.04.1995Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   08.12.1994Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   07.12.1994Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   29.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   28.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava
   11.06.1993Nové obchodné meno:
   VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava